' Testa din risk för diabetes typ 2 | Cavalio

Testa din risk att få typ 2-diabetes!

Typ 2-diabetes (vuxendiabetes, åldersdiabetes) är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Men du kan i hög grad påverka diabetesrisken med din livsstil. Övervikt, särskilt bukfetma, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och rökning ökar risken att få typ 2-diabetes.

Det är lätt att kolla risken med diabetestestet nedan!