' En överviktsoperation från start till mål | Cavalio

En överviktsoperation från start till mål

Att göra en operation är ett stort beslut som man alltid ska tänka igenom noggrant. Vi brukar säga att du behöver vara motiverad, välinformerad och beredd på de förändringar i vardagslivet som följer. Operationen kommer att göra att du tappar många kilon, men det är ändå bra att se den som en startpunkt. För att nå ditt mål – ett friskare liv – måste du vilja göra förändringar.

Kort väg från beslut till operation

Om vi sätter igång processen direkt vid din första kontakt med oss kan operationen ske redan efter tre till sex veckor. Men det är du som bestämmer. Vi är lyhörda för dina önskningar vad gäller tidpunkt för utredning respektive operation.
Vi börjar med att ta reda på allt vi behöver veta om dig och din hälsa för att ge läkaren ett bra underlag. Det är han eller hon som beslutar om att rekommendera en operation. När du har alla fakta är det också lättare för dig att slutgiltigt ta ett beslut. Känner du dig tveksam är det ofta bättre att avvakta.

Utredningsbesök och besked

Alla som står inför en operation har frågor. I det här skedet gör vi allt för att besvara dem. Samtidigt ber vi dig fylla i en hälsodeklaration. Den kan du ladda ner här, i Excel PDF Word och skicka till oss på info@cavalio.se.
I vissa fall vill läkarna se dina journaler. Antingen kan du skicka kopior på dem eller be Ersta sjukhus rekvirera dem från ditt sjukhus. Utifrån den information som har kommit fram vet läkarna vad de vill undersöka för att du ska komma vidare. Det vanligaste är att man ser till att hjärta och lungor fungerar som de ska.
När allt ovanstående är på plats kan vi ge dig besked om operation inom 48 timmar. Om beskedet är positivt är det nu fritt fram att boka tid för operation och bestämma hur betalningen ska ske.

Innan operationen

Det finns några saker att tänka på veckorna innan du ska opereras. Alla som röker rekommenderas att helt och hållet avhålla sig från det under minst fyra veckor innan du läggs in.
Två veckor innan påbörjas en fastställd lågkaloridiet. Information om den får du av dietisten vid utredningsbesöket.
En eller två dagar innan operationen får du träffa och prata med narkosläkare, sjuksköterska och sjukgymnast på sjukhuset. De tar prover, bedömer hur du kommer reagera på narkos och ger dig mer information om de närmaste dagarna.

Operationsdagen

Samma dag som operationen skrivs du in på sjukhuset, träffar kirurgen och gör de sista förberedelserna.
Sedan sker själva operationen, som tar mellan en och en och en halv timme. Efteråt körs du till uppvakningsavdelningen, där du stannar några timmar. När du vaknar får du extra smärtlindring vid behov.
Oftast får du, efter att kirurgen har tittat till dig, flytta till den vårdavdelning där du ska tillbringa ett par dygn redan samma dag.

Dag två på sjukhuset

Du får besök av läkaren som kontrollerar att du mår bra. Annars är det här en dag då du bara ska ta det lugnt, dricka lagom mycket och komma upp och röra på dig.

Dags att åka hem igen

Du fortsätter röra på dig och får börja äta flytande kost. Om inga problem uppstår med maten kan du skrivas ut nu.
Innan utskrivning träffar du läkaren igen och får nödvändiga recept och ett sjukintyg. Du får också prata med dietisten en gång till så att allt är klart och tydligt vad gäller kosthållningen under närmaste tiden.
Vanligtvis krävs två veckors sjukskrivning innan du är helt återhämtad och kan börja jobba igen. Om det behövs får du vara sjukskriven längre tid.

Tidslinje viktminskningsoperation
Kost viktminskningsoperation

Livet när du kommer hem

Nu följer en tid när du vänjer dig vid nya matvanor och följer rehabiliteringsplanen du har fått av vårt team. Här är, i korthet, några saker som tas upp i den.
Kostråd. De första fyra veckorna är det enbart flytande föda som gäller. Sedan kan du mer och mer gå över till vanlig mat.
Motion. Du ska inte röra på dig för mycket, då kan kroppen säga ifrån. Tyngre träning kan du börja med efter sex till åtta veckor.
Lägga om såren. Du duschar som vanligt och kan lägga om operationssåren (som är mycket små) med vanlig kirurgtejp från apoteket. Klamrarna eller stygnen tas bort efter två veckor, information om detta får du innan du lämnar sjukhuset.
Smärtlindring. Efter en vecka brukar smärtan i operationsområdet börja avta. Normalt tar du två Alvedon 500 mg upp till fyra gånger per dygn den första veckan. Du får också recept på annan smärtstillande medicin att ta vid behov.
Sjukskrivning. Du får ett sjukintyg för två veckor, som kan förlängas vid behov.
Återbesök: Två veckor efter operation träffar du en distriktsköterska på din vårdcentral för sårkontroll och borttagning av stygn. Sex veckor efter operation träffar du din dietist och sjuksköterska på Ersta sjukhus.

Om något går fel

Det kan uppstå komplikationer efter operationen. Du kan läsa mer om dem här. Vissa av dem hjälper vi dig att hantera på egen hand, andra kräver läkarhjälp.
Det är viktigt för oss att du aldrig känner dig ensam i den här processen och vi kommer att göra allt för att bistå dig även långt efter operationen.

I det långa loppet – uppföljning

Kontakten med Ersta efter operationen är mycket viktig och spelar in på resultatet. De är dessutom ett stöd för dig så att du kan upprätthålla dina nya vanor.

Efter ett år har du förmodligen hunnit vänja dig vid ditt nya liv. Då är det dags för att ännu en gång träffa din dietist och prata om hur livet och matvanorna har förändrats.
Efter två år gör du ett återbesök hos sjuksköterska.
Efter tre och fyra år skickar Ersta sjukhus en remiss till din vårdcentral för att ta blodprov.
Efter fem år beräknas du ha uppnått 95 procent av den viktminskning du siktade på och vår roll i uppföljningen blir mindre, men avslutningsvis gör du nu ännu ett besök hos din dietist.

Efter viktminskningsoperation
Viktminskning