' Elipse | Cavalio

Elipse

 

 Kapsel, Ballong, App och Våg

 

 

 

 

Elipseballongen är en mjuk ballong som  placeras i magsäcken. Den är den första sväljbara magsäcksballongen som varken kräver kirurgi, gastroskopi, eller anestesi.

 

Elipse är designad för att att hjälpa dig minska ditt matintag genom att ta upp plats i magsäcken. Detta hjälper dig att upprätthålla din nya mer hälsosamma livsstil.

 

Gå ner 10 – 15 kg  under 16 veckor tack vare Elipseballongen och ett supportprogram med stöd av våra erfarna dietister och sjuksköterskor.

Hur det fungerar

Ballongen tar upp plats i magsäcken, vilket medför en mättnadskänsla. Detta minskar hungern vilket hjälper dig att äta mindre portioner.

* Känn tillfredsställelse snabbare

Ät mindre portioner

* Bidrar till en känsla av mättnad

Minskar cravings

* Maten stannar i magsäcken längre vilket leder till att du håller dig mätt längre

Minskar småätande

 

Se vårt Weibnar om ballongen

Ballonginläggning

* Elipseballongen placeras av en kirurg under en cirka 20 minuter lång process

* Du sväljer en kapsel som innehåller en tom ballong

* Kapseln är kopplad till en tunn slang

* Det finns inget behov av kirurgi, gastroskopi eller anestesi

* En enkel röntgen säkerställer att kapseln är i rätt position i magsäcken

* När kapseln är i magsäcken, kommer läkaren via slangen att fylla ballongen med koksaltlösning

* Ytterligare en röntgen genomförs för att säkerställa att ballongen är helt fylld och rätt placerad i magsäcken

* Läkaren kommer försiktigt dra ut slangen som ett sista steg i processen

* Med ballongen i magsäcken, kommer du att kunna äta mindre mat utan att känna dig hungrig!

Filmen nedan visar på ett illustrativt sätt hur det går till:

Uttag av ballong

Efter cirka 16 veckor i magsäcken (+- 2 veckor)  öppnas en tidsaktiverad ventil och ballongen tömmer sig på vätska. Den ultratunna ballongen kommer då att passera ut från kroppen den naturliga vägen via avföringen. I sällsynta fall kan ballongen kräkas upp. Detta kan låta oroväckande men har inte varit associerat med några negativa konsekvenser hittills. Behandling med Elipseballong är ett säkert och smidig sätt att kickstarta en livsstilsförändring.

Resultat

Efter 16 veckor med Elipseballongen så visar flertalet kliniska studier att patienterna i snitt gått ned mellan 10-15 kg.

Målet är att hitta nya hälsosamma vanor som skall hålla över tid. En studie visar att 72 % av viktnedgången bibehålls 6 månader efter avslutat program.

 

Är Elipse rätt för mig?

Elipsebehandlingen är inte bara en ballong utan ett helt viktminskningsprogram. Ballongen är verktyget som kan hjälpa dig att bibehålla motivationen då du under några månader får dämpad hunger och kan fokusera på nya rutiner.

Den är tänkt till dig som önskar gå ned 10-15 kg eller vill ha en kickstart i en fortsatt viktresa.

Vill du slippa narkos och ha en säker och snabb insättning av ballongen så är elipseballongen för dig.

Du bör vara motiverad och beredd på att följa vårt program för bästa resultat.

Du måste ha ett BMI på minst 27 för att få genomgå ballongprogrammet.

Du måste vara över 18 år.

Din nya livsstil

Efter att ballongen lämnat kroppen är det är viktigt att fortsätta följa dina nya hälsosamma vanor. Detta ökar sannolikheten för att viktnedgången du har åstadkommit med hjälp av ballongen är varaktig.

För att uppnå en varaktig viktminskning även efter ditt Elipseprogram är det viktigt att:

* Följa ditt nya, mer hälsosamma kostmönster

* Fortsätta att använda din Elipsevåg och app för att följa din viktförändring. Detta för att både fira dina framsteg men också för att kunna stoppa en negativ trend innan det är för sent

* Håll kontakt med din dietist! Hen vill hjälpa dig hitta just DITT sätt att äta för att komma ner till den vikten du önskar. Du har tillgång till uppföljning med dietist i 8 månader efter att ballongen försvinner

* Fortsätt med andra hälsosamma livsvanor, som till exempel regelbunden motion, ett reducerad alkoholintag, och stresshantering/återhämtning

* Be dina vänner och familj om stöd för att enklare hålla dig till dina nya hälsosammare vano

Ingen quickfix

Det är sant. Men utöver Elipseballongen erbjuder vi ett stödprogram. Under programmet  kommer du att ha regelbundna uppföljningar med sjuksköterska och en dietist. Din ny livsstil kommer att innebära fler måltider fast mindre portioner, vilket kommer att hjälpa dig att uppnå den förändring du vill åstadkomma. Dina nya vanor kommer att öka din chans till en varaktig viktnedgång.

Biverkningar

Hur man reagerar är väldigt individuellt. Under den första veckan besväras många patienter av illamående, kräkningar och magkramper. Detta är en naturlig reaktion under den period då din mage vänjer sig vid ballongen. Självklart har vi en tät kontakt under denna första tid och man får tillgång till läkemedel som dämpar besvärliga symptom.

 

Enstaka patienter har besvär med illamående, kräkning, eller magsmärta som inte ger med sig. I sällsynta fall beslutar sig patienter för att ta ut magballongen i förtid. Ekonomisk ersättning kan då tyvärr inte erbjudas. För patienter som inte följer kostråd eller som känner mindre effekt av ballongen kan viktnedgång utebli.

 

Mycket ovanliga risker innefattar magsår, perforation av magsäcken eller läckage på magballongen.

 

Steg för Steg

Steg 1 – Fylla i Hälsodeklaration

Första steget i ballongprogrammet är att fylla i en hälsodeklaration, detta hjälper vi dig gärna med. När hälsodeklarationen är klar kommer vi att kunna fastställa huruvida det är medicinskt möjligt för dig att lägga in en ballong samt om denna metod passar just dig.

Steg 2 – Utredning av sjuksköterska

Hälsodeklarationen granskas av vår sjuksköterska. Vanligtvis återkommer hon till dig med en del kompletterande frågor för att förvissa sig om att vi har fått all relevant information för att kunna bedöma om du kan lägga en ballong.

Steg 3 – Bestämma tid och betalning

När du blivit godkänd att lägga in en ballong, så bestämmer vi gemensamt ett inläggningsdatum. Önskar du inte betala hela ballongprogrammet direkt, så finns möjlighet att delbetala genom vår samarbetspartner Medical Finance. De erbjuder olika upplägg och du kan via dem få en avbetalningsplan på t.ex. 24 månader. Betalningen skall vara erlagd innan ballongen läggs in.

Steg 4 – Inläggning av ballongen

Nu kommer du till kliniken för att lägga in ballongen. Innan du kommer har vi skickat instruktioner till dig via mail om vilka förberedelser som krävs från din sida. Vår dietist kommer veckan innan att ringa dig för information kring kosten tiden efter lagd ballong. Du kommer även ha fått recept på de mediciner du kommer att behöva i samband med inläggningen av ballongen. Medicinerna ska du ha hämtat ut innan du kommer till kliniken. Skälet till detta är att det är några mediciner du ska ta innan ballongen läggs in. Sjuksköterskan kommer att ringa dig veckan innan och gå igenom hela den medicinska delen.

Inläggningen av ballongen tar ca 20  min. Du kommer till kliniken och får svälja en kapsel som innehåller en tom ballong. Med hjälp av röntgen ser vi att din kapsel ligger på plats och kan sedan när kapseln löst upp sig fylla den inneliggande ballongen med 550 ml vätska. Därefter görs en andra röntgen för att se att ballongen är helt fylld. Läkaren kommer avslutningsvis försiktigt att avlägsna slangen. Du är nu redo att lämna kliniken.

Steg 5 – Uppföljningsprogram

När ballongen är på plats börjar den stora resan, vilket innebär att du nu ska lära dig att äta små portioner och att äta 6 gånger per dag. Du kommer under det kommande året följas av sjuksköterska och dietist, de finns där för att hjälpa dig med att komma iordning med ditt nya liv. De kommer att kontakta dig enligt ett i förväg fastställt schema, utöver det är du alltid välkommen att kontakta dem om du springer in i problem. Behöver du konsultation utanför kontorstid har du tillgång till vårt stödnummer som du alltid kan ringa på. Dock skall du veta att om du har problem som kräver akut vårdinsats såsom att du hamnar i andnöd eller liknande, rekommenderar vi att du ringer 112.

Det ska tilläggas att de första 3-7 dygnen efter att du lagt in ballongen är besvärliga för de flesta. Du har då fått mediciner utskrivna som du kan använda dig av för att dämpa symptomen, du har fått instruktioner om hur och när dessa mediciner ska användas. Det är viktigt att du endast använder dessa mediciner på det sätt som doktorn föreskrivit.

Steg 6 – Uttag av ballongen

Elipseballongen behöver ej tas ut på kliniken. Efter 16 veckor (+- 16 veckor) tömmer den sig själv och kommer att avlägsnas den naturliga vägen med avföringen. I sällsynta fall kan ballongen kräkas upp. Detta kan låta oroväckande men har inte tidigare varit associerat med några negativa konsekvenser.

Steg 7 – Uppföljning följande 8 månader

Nu kommer fokus framförallt ligga på att du ska upprätthålla de goda vanorna att äta små portioner  6 gånger om dagen.

* En liten frukost

* Mellanmål

* En mindre lunch

* Mellanmål

* En lagom stor middag

* Mellanmål

Detta innebär att du kommer kunna fortsätta din resa ner i vikt om det är det du vill eller så är det meningen att du stabiliserar dig på den nivå du uppnått.

För att du ska kunna vara framgångsrik under denna tid, kommer du att följas upp av samma sjuksköterska och dietist som följt dig under den tid du hade ballongen i magen.

Stödnummer 24/7

Detta utgör inte något steg i behandlingsprogrammet utan är något som du har tillgång till under hela behandlingsprogrammet. Skulle något inträffa som har med ballongen att göra finns det ett stödnummer du kan ringa 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Återigen så handlar detta om att säkerställa att du är omhändertagen på bästa tänkbara sätt och att du har tillgång till hjälp om det skulle tillstöta problem.

Vanliga frågor

Hur fungerar ballongen?

Ballongen fylls i din magsäck med 5.5 dl koksaltlösning. Den kommer att göra att du känner en större mättnadskänsla vid ett mindre intag av mat. Detta gör att det blir lättare för dig att fokusera på nya sunda matrutiner eftersom du under några månader får en dämpad hungerskänsla.

Finns det olika sorters ballonger?

Ja. Vi jobbar med Orberas 6 månaders ballong och 12 månaders ballong samt Elipseballong.

Hur mycket kommer jag att gå ned i vikt?

Det är alltid individuellt och beror på hur du anpassar dig till programmet. I snitt går våra patienter ned mellan 10-15 kg. Man har sett att viktnedgången är ungefär 3 gånger större jämfört med enbart kost och motionsförändringar utan ballong.

Vilka faktorer påverkar hur mycket jag kommer att gå ned i vikt?

Viktnedgången efter ballonginläggningen är högst individuell och beror på flera saker. Den här listan är en översikt som kan ge lite vägledning.

* Din ålder

* Din vikt före ballonginläggningen

* Din allmänna hälsa

* Din förmåga att motionera

* Ditt engagemang att följa det kostprogram vi erbjuder

Din egen motivation och samverkan/stöd från din familj och dina vännerElipseballongen placeras av en kirurg under en cirka 20 minuter lång process

Hur länge kan ballongen ligga i magen?

Elipseballongen kommer att lämna din kropp efter 16 veckor, +- 2 veckor.

Vem får lägga ballong?

* Du ska ha ett BMI (body mass index) över 27 – (länk till att räkna ut BMI)

* Du skall vara minst 18 år gammal.

* Du får inte ha gjort en tidigare operation av magsäcken.

* Du skall inte äta medicin mot halsbränna/sura uppstötningar dagligen.

* Du skall ej regelbundet inta NSAID-medicin.

* Du får inte vara gravid

Vi gör dessutom alltid en noggrann genomgång av din hälsa där du fyller i en hälsodeklaration för att se att det inte kan tillstöta några ytterligare medicinska hinder. Vill du veta om det är medicinskt möjligt för dig så kan du fylla i denna (länk till hälsodeklaration) så tittar vi igenom den kostnadsfritt och ger dig besked.

Känner man att ballongen ligger i magen?

Hur man upplever känslan av att ha ballongen i magen är mycket individuellt. De flesta känner inte av den alls förutom i samband med måltider då den bidrar med en ökad mättnadskänsla.

 

Den första veckan kan du känna av illamående och magkramper men därefter kommer dessa symtom klinga av i takt med att kroppen vänjer sig med ballongen. Om du äter för mycket eller för fort kan kroppen svara med en fysisk reaktion i form av illamående eller magkramp, men i övrigt brukar de flesta inte känna av mer än en ökad mättnadskänsla.

Vilket ballongprogram skall jag välja?

Vilket ballongprogram som passar just dig kommer vi tillsammans överens om efter ett samtal med oss. Boka samtal här.

Vilka är stegen fram tillballonginläggningen??

Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration själv eller tillsammans med oss. En sjuksköterska kommer därefter att kontakta dig för återkoppling. Antingen så utreds du i samband med samtalet eller så bokas du in för ett utredningssamtal över telefon. Efter att du blivit godkänd bokar vi in dig för ett datum att lägga din ballong. Två veckor innan ballonginläggningen sker betalningen. En vecka innan ballonginläggningen påbörjas förberedelser då du får prata med vår dietist och sjuksköterska samt påbörja nödvändig medicinering.

Behöver man vara sjukskriven efter ballonginläggningen?

För de flesta tar det några dagar att återhämta sig efter inläggningen och man kan i dessa fall behöva sjukanmäla sig enstaka dagar från jobbet. För den första veckan krävs inget sjukintyg. I undantagsfall kan återhämtningen ta något längre tid och då hjälper läkaren till med ett intyg för detta.

Vilka biverkningar kan man förvänta sig efter lagd ballong?

Under den första veckan besväras många patienter av illamående, kräkningar och magkramper. Detta är en naturlig reaktion under den period då din mage vänjer sig vid ballongen. Din läkare kommer att skriva ut läkemedel som kan lindra som du skall ta före och efter lagd ballong.

 

Enstaka patienter har besvär med illamående, kräkning, eller magsmärta som inte ger med sig. I vissa fall beslutar sig patienter för att ta ut magballongen i förtid. Ekonomisk ersättning kan då tyvärr inte erbjudas. För patienter som inte följer kostråd eller som känner mindre effekt av ballongen kan viktnedgång utebli.

 

Mycket ovanliga risker innefattar magsår, perforation av magsäcken eller läckage på magballongen.

Vad händer om ballongen läcker eller spricker i magen?

Det är mycket ovanligt men inte farligt. Vätskan som ballongen fylls med är gjord för att efter 4 månader läcka ut och lämna kroppen med urinen. Den tomma ballongen lämnar kroppen via avföringen. Skulle ballongen spricka före 3 månader så är du garanterad en ny ballong.

Hur ser uppföljningen ut efter lagd ballong?

Du kommer att ha regelbunden kontakt med både våra sjuksköterskor och vår dietist under tiden med ballongen i magen samt ytterligare 8 månader efter att ballongen avlägsnat sig för att även få stöd i att bibehålla den vikt du gått ned. Hur ofta vi har kontakt bestämmer vi tillsammans med dig utifrån ditt önskade behov. Med hjälp av en våg kopplat till en app så kan du följa dina framsteg.

Du kommer alltid att ha ett telefonnummer där du kan nå oss dygnet runt om det skulle behövas.

Kan jag träna med ballongen?

Ja, det är fritt fram att träna och motionera i alla former. Du kan känna av magballongen i vissa rörelser men det finns inga restriktioner eller förbud kring träning.

Kan jag gå upp i vikt igen efter att ballongen tagits ut?

Svar ja. Det är viktigt att förstå att en varaktig förändring av livsstil är nödvändig för att upprätthålla viktminskningen och din förbättrade hälsa.

Kan jag dricka alkohol?

Måttliga mängder av alkohol går bra men man skall tänka på att alkohol innehåller många kalorier och kan påverka din viktnedgång negativt.

Vad kostar ett ellipseballongprogram via Cavalio?

Vi tycker att det ska vara enkelt att förstå direkt hur mycket man betalar så vi har ett fast pris för allt. För Elipseprogrammet är kostnaden 39.900 kronor.

 

* Konsultation med sjuksköterska innan du beslutar dig för att genomgå behandlingen

* Inläggning av den nya ballongen

* En mobilapp där du kan följa dina resultat

* En fysisk våg du får ta med dig hem som är kopplad till mobilappen via bluetooth

* Uppföljningsprogram med stöd av dietist och sjuksköterska (12 månader).

När kan jag få tid för att lägga min ballong?

Om du vill ha snabbast möjliga handläggande går det att lägga ballongen mellan 2-4 veckor efter att du har kontaktat oss. Då hinner vi med granskningen av din hälsodeklaration samt utredning.

Hur bokar jag tid?

Du kan boka ett samtal med oss genom att klicka här.

Du kan också skicka in en hälsodeklaration. Så fort sjuksköterskan har tittat på den – vilket vanligtvis tar en till två arbetsdagar – hör vi av oss till dig.  Vill du då gå vidare så bokar vi in dig för utredning eller så utreder sjuksköterskan dig på en gång och därefter bokas en tid för inläggning av ballongen. Medan du väntar är du naturligtvis välkommen att höra av dig för att ställa dina frågor till oss

Kan jag komma till Cavalio via remiss från landstinget?

Nej, tyvärr finansierar inga landsting behandling med magballong. Magballong är endast ett privat vårdalternativ som du själv betalar för.

Hur betalar jag?

Betalning sker till bankgironummer Bg 278-7372 eller via Swish:123 050 4795 senast 14 dagar före inläggning av ballong. Ange namn och/eller fakturanummer.

 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt med att delbetala räntefritt. Vill du läsa mer om deras upplägg kan du göra det här (https://medicalfinance.se/).

Priser

Vi tycker att det ska vara enkelt att förstå direkt hur mycket man betalar så vi har ett fast pris för allt. För Elipseprogrammet är kostnaden 39.900 kronor.

 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt med att delbetala räntefritt. Besök deras hemsida för mer information och ansökan: https://medicalfinance.se .

.

Vad ingår i priset?

* Konsultation med sjuksköterska innan du beslutar dig för att genomgå behandlingen

* Inläggning av den nya ballongen

* En mobilapp där du kan följa dina resultat

* En fysisk våg du får ta med dig hem som är kopplad till mobilappen via bluetooth

* Uppföljningsprogram med stöd av dietist och sjuksköterska (12 månader)

 

Hur går jag vidare om jag är intresserad?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, boka en tid här.

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig svara på dessa frågor här så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.