' Gastric sleeve eller gastric bypass? | Cavalio

Gastric sleeve eller gastric bypass?

Det finns i dagsläget två olika operationsmetoder, Gastric bypass (GBP) och Gastric sleeve (Sleeve gastrektomi) för obesitaskirurgi. Det finns mer utförlig dokumentation av resultat efter Gastric bypass, framförallt vad det gäller uppföljning över lång tid. Men för många patienter har dock Sleeve gastrektomi visat sig vara ett bra alternativ. Båda metoderna utförs i allmänhet med titthålskirurgi, vilket gör läkningstiden kortare och minskar risken för komplikationer jämfört med öppen kirurgi.

Hur går överviktsoperationen till?

Matsmältningssystemet

Vårt matsmältningssystem består av matstrupe, magsäck, tunntarm och tjocktarm. Genom matstrupen går maten ner till magsäcken där magsyran bearbetar maten och bryter ner den. Tunntarmen börjar vid nedre magmunnen med tolvfingertarmen och är ungefär 25-35 cm lång. Här bryts maten ner ytterligare. I resterande tunntarm som är flera meter lång tas näringsämnen från maten upp. Tunntarmen övergår sedan i tjocktarmen. I tjocktarmen tas framförallt vätska upp. Slutligen passerar tarminnehållet vidare till ändtarmen där avföringen lämnar kroppen.

Gastric bypass (GBP)

En Gastric bypass-operation innebär att en liten ficka delas av från magsäckens övre del och kopplas direkt till tunntarmen.

Varför går du ner i vikt?

Detta ändrar signalerna från magtarmkanalen så att man upplever en tidigare mättnadskänsla. Dessutom minskar utrymmet i den lilla magfickan vilket gör att man automatiskt kommer att äta mindre portioner.

Titthålskirurgi

Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.

Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen börjar med att skapa en liten ficka som maten ska passera igenom. Sedan för man upp tunntarmen och kopplar ihop den med fickan. Därefter görs ytterligare en koppling längre ner på tunntarmen därigenom kommer nu maten fortsättningsvis att passera.

Gastric sleeve

Gastric sleeve (sleeve gastrektomi) är en relativt ny operationsmetod för behandling av obesitas. Vid ingreppet tar man bort cirka 60-70 procent av magsäcken så att endast ett smalt rör återstår.

Varför går du ner i vikt?

Viktminskningen efter operationen beror dels på att man äter mindre eftersom känner sig mätt tidigare, dels på att magsäcken töms snabbare. Operationen sker i de allra flesta fall med titthålskirurgi, men i vissa fall behöver man öppna magen med ett snitt ovanför naveln för att kunna komma åt bättre.

Titthålskirurgi

Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.

Magsäcken formas som en skjortärm, Sleeve

Kirurgen tar bort större delen av magsäcken och det som lämnas kvar är en mindre rörliknande magsäck. Operationen inleds med att magsäckens ytterkant delas av från fettet som det sitter fast i. Sedan förs en slang ner i magsäcken för att utgöra en mall för rörets storlek. Därefter tas större delen av magsäcken bort med hjälp av ett särskilt instrument. Vi syr även över raden med häftklamrar som har används för att försluta öppningen för att ytterligare säkra så att inte läckage uppstår. Magsäcken som nu finns kvar är formad som en skjortärm, därav namnet Sleeve som betyder ärm.

Komplikationer

Tidiga Komplikationer

Tidiga komplikationer kan uppstå i samband med operation eller under de första veckorna efter operation.

I samband med operationen – peroperativt

I samband med sövning kan det ibland vara svårintuberat det vill säga att det är svårt att få ner slangen i halsen/luftröret. Du kan då uppleva obehagskänsla efter uppvaknandet och det kan skava något efter slangen i halsen i ett par dagar efter operationen.

Efter operationen – postoperativt

Medicinska komplikationer kan förekomma som till exempel hjärtinfarkt, blodpropp i lungan, blodpropp i benet, sårkomplikationer, lunginflammation, urinvägsinfektion.

Kirurgiska komplikationer:
• Blödning som kan kräva omoperation (cirka 1%).
• Läckage i tarm/magsäckskopplinga (<1%). • Infektion och/eller ytlig sårinfektion drabbar cirka 2% totalt

Sena komplikationer

Sena komplikationer kan uppkomma månader till år efter operation. Generellt sett kan sena effekter eller komplikationer vara till exempel överskottshud, ärrbråck, lågt blodvärde till följd av dåligt järnupptag (anemi) och gallstensbildning till följd av viktnedgång.

Övriga sena komplikationer:
• Sår i magsäcken eller i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
• Förträngning i den nyskapade smalare magsäcken, vilket gör att det blir svårt för maten att passera
• Halsbränna
• Tarmvred på grund av så kallade inre bråck efter Gastrick bypass-operation (upp till 5%)
• Brist på vitaminer och mineraler
• Dumping – vid högt kolhydratintag som snabbt ger lågt blodsocker med illamående, matthet och kallsvettning
• Svängande blodsockernivåer
• Ändrat och ibland ökad känslighet för alkohol
• Kronisk buksmärtadiagram viktnedgng SG - GBP fr. Soreg

* Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J med 2007:357:741-52

** Livingston EH Complications after bariatric surgery. Surg Clin N Am 2005:85:853-68