' Gastric sleeve eller gastric bypass? | Cavalio

Gastric sleeve eller gastric bypass?

Cavalio erbjuder de två vanligaste metoderna för att förminska magsäcken: gastric bypass och gastric sleeve. De är båda beprövade ingrepp som har gett goda resultat och som hela tiden förbättras. Eftersom de skiljer sig åt i utförande reagerar kroppen på olika sätt efteråt. Även de risker och komplikationer man kan uppleva skiljer sig något.

Hur går överviktsoperationen till?

Gastric bypass: Tunntarmen kopplas direkt till övre magsäcken

Genom flera mycket små snitt går vi in och gör en så kallad titthålsoperation. Hela magsäcken utom de översta 15 millilitrarna avlägsnas och tunntarmen fästs direkt vid denna övre del.

Gastric sleeve: Större del av magsäcken avlägsnas

Den här metoden ökar mest i världen just nu och är på vissa håll den enda som används då den anses vara mer skonsam än gastric bypass. Den används också för patientgrupper med lägre BMI än vad den offentliga vården vanligtvis kräver. Även här används titthålskirurgi. Med gastric sleeve-metoden behöver man inte ta isär och återansluta någon del av mag-tarm-kanalen. I stället syr man ihop magsäcken till en mindre rörform och avlägnsar den överblivna vävnaden. Ingreppet kallas även sleeve gastrectomy.

Vad blir effekterna av operationen?

Gastric bypass: Mindre näringsupptag och mindre hunger

När magsäcken är så liten som 15 milliliter blir det omöjligt att äta större portioner mat. Viktnedgången blir ännu större i och med att mycket av den yta i mag-tarm-kanalen som tar upp näringsämnen försvinner. Med den här metoden försvinner också mycket av produktionen av det hungerdrivandåe hormonet ghrelins vilket gör att aptiten dämpas.

Gastric sleeve: Mindre portioner

Magsäcken blir inte lika liten som vid gastric bypass men på samma sätt går det helt enkelt inte att äta lika mycket som förut utan att bli mätt.

Hur skiljer sig risk och komplikationer?

Det är väldigt viktigt för oss att informera om risker med ett så här pass stort ingrepp – beslutet att genomföra en operation är något man bör tänka igenom ordentligt – men man bör komma ihåg att det är väldigt få som drabbas av dem. Beroende på komplikation berörs mellan nära noll och fyra procent av patienterna. Vi arbetar också ständigt med att säkerställa att vi har högsta möjliga kompetens och teknik på plats i alla steg av processen.

I den offentliga vården anser man att hälsoriskerna med övervikt är så stora att vid ett BMI på 35 eller mer blir det, inräknat komplikationer, en vinst för patienten.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. Enligt svenska SoRegs samlade data fram till 2015 var mortaliteten de första 90 dagarna 0,11 procent, vilket jämfört med omvärlden är en mycket låg nivå, och den har möjligen minskat något med åren.

En stor trygghet för oss, och för dig, är att Ersta sjukhus har en komplett vårdkedja på plats i huset, med egen intensivvårdsavdelning på sjukhuset och full beredskap med jourhavande läkare på plats dygnet runt. Varje operation på Ersta sjukhus har alltid två erfarna kirurger närvarande. Det ger kortare operationstider och minimerar komplikationer.

Andra privata alternativ har inte alltid en komplett vårdkedja intakt i huset. Dessutom genomförs operationer på andra kliniker ofta av en ensam kirurg. Det är angeläget för oss att de som väljer Cavalio är medvetna om att de får tillgång till sjukvård som, i jämförelse med andra alternativ, är den främsta.

Gastric bypass: Läckage åtgärdas direkt

I en fallande skala med komplikationer ligger läckage från magsäcken högst. Det förekommer i två procent av fallen och upptäcks och behandlas direkt under eller i samband med operationen.

Därefter finns risk för tarmvred. Kirurgerna på Ersta sjukhus använder metoder som minskar risken för detta.

Magsår kan förekomma i vissa fall.

Vissa patienter har svårt att tillgodogöra sig vitaminer och mineraler vilket enkelt åtgärdas med kosttillskott under en övergångsperiod.**

Vad gäller livet efter operationen måste man vara noga med att tugga maten ordentligt och att inte äta för fort, annars kan man bli yr och få hjärtklappning. Det är inte farligt i sig och beror på att maten har kommit ner i tunntarmen för snabbt, på fackspråk kallat dumpning.

Gastric sleeve: Färre biverkningar

I Sverige har det inte gjorts tillräckligt många gastric sleeve-operationer för att det ska gå att utläsa något säkert. Den vanligaste komplikationen är dock, precis som med den andra operationsmetoden, läckage vid ärrvävnaden. Man vet också att risken för tarmvred är i princip obefintlig. Risken för magsår är något högre med gastric sleeve.

Precis som vid gastric bypass behöver vissa patienterna tillskott av vitaminer och mineraler.diagram viktnedgng SG - GBP fr. Soreg

* Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J med 2007:357:741-52

** Livingston EH Complications after bariatric surgery. Surg Clin N Am 2005:85:853-68