Gastric bypass operation

Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas bort och en liten del av den övre delen av magsäcken kopplas direkt till tunntarmen, se figur. Den övre magfickan rymmer endast c:a 15 ml, vilket gör att man automatiskt kommer att äta mindre portioner. Dessutom kopplas en del av den tillgängliga ytan i mag-tarmkanalen som tar upp näringsämnen bort, vilket bidrar till ytterligare viktnedgång.

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt ovan naveln i medellinjen. För övrigt går operationen till på samma sätt som vid titthålsoperationen.

 

 

 

Film som beskriver en Gastric bypass

 

 

Risker- vanligast förekommande komplikationer

Överviktskirurgi är, liksom alla andra operationer, förenat med en viss risk som skall vägas mot vinsterna med att genomföra ingreppet. Mot bakgrund av detta har det fastslagits att för personer med BMI över 35 överväger riskerna med övervikten i sig riskerna med en operation.

Den största oron för den som skall genomföra operation är att man inte överlever operationen. I Sverige är denna risk mindre än 0,25 procent – vilket anses vara ett mycket gott resultat.*

Den vanligast förekommande komplikationen är läckage i magsäcken där den så kallade bypassen gjorts vilket inträffar hos cirka två procent av de som opererats. Andra komplikationer är tarmvred som orsakas av olika typer av bråck. Mer långsiktiga komplikationer är sår i magsäcken, vilket kan förekomma i 4 procent av fallen, samt brister i förmågan att tillgodogöra sig olika vitaminer och mineraler, med bristsjukdomar som följd. Det senare behandlas genom att de som genomfört operation erhåller kosttillskott för att motverka dessa brister, dessutom rekommenderas att regelbundet mäta halterna av vitaminer och mineraler.**

Om man äter för fort eller inte tuggar maten ordentligt kan vissa få besvär efter en gastric bypass. Det kan leda till att man blir yr, får hjärtklappning och kallsvettas. Fenomenet beror på att maten kommit ner i tunntarmen för fort och kallas för dumping. Man får ett plötsligt blodtrycksfall vilket kan upplevas som obehagligt men är inte farligt.

 

* Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J med 2007:357:741-52

** Livingston EH Complications after bariatric surgery. Surg Clin N Am 2005:85:853-68